Alarm

Wed, 2008-04-16 17:30

Zojuist is de wijkagent langs geweest aan de Vleutenseweg 269 om mede te delen dat de krakers voor morgen 12.00 uur weg moeten zijn. Er zou sprake zijn van overtreding van 429sexies ivm. een verbouwing in het afgelopen jaar.

Er is te kennen gegeven dat niet gewacht zal worden op het door de krakers aangespannen kort geding. Een verbouwing die serieus als gebruik te betitelen valt in een nog casco pand met een stroommeter die op 0 staat klinkt namelijk nou niet heel erg plausibel. Een duidelijke uitspraak van de Ombudsman dat in deze situaties gewacht moet worden op een uitspraak van de rechter wordt door de Utrechtse politie structureel genegeerd.

We roepen iedereen op zsm naar het pand te komen of door andere acties solidariteit te betuigen.

Eigenaar van het pand is Venetex Vastgoed, welke hun kantoor hebben aan de Stadhouderslaan 45 te Utrecht.